Митница - СЪБИТИЯ
Митница - СЪБИТИЯ

Митница - СЪБИТИЯ

Жителите на Драма съживяват традициите, които са били оставени като наследство от предците им, почитайки по този начин тяхната памет, както никъде другаде.

Прочетете за някои от най-известните традиции на Драма, които се провеждат по време на годината.