Пешеходни маршрути в Драма

Пешеходни маршрути в Драма

Дефилето Кулите

Дефилето на Кулите, представлява почти плосък маршрут с малко изкачвания. Стартиране от Църквата Преображение, или от хижа в местността "Капи", на входа на дефилето. Тресто е осеяно с камъни и потоци между стръмни и гористите ридове. В най-тясната част преминаване на Фалакро с широчина не повече от 3-5 метра, нааречено "Насквица", оформяйки басейни с вода.

Пешеходни пътеки Гранит