ДРАМА

ДРАМА

Околията е богата на гъсти зелени гори, осеяна е с планинските склонове, реки и пещери, църкви, манастири, крепости и мостове, като всичко това прави района уникален. В същото време богатството на природни дадености, история и красотата на цялата местност ни кара да я опознаем още по-добре.

Префектурата на Драма ни дава възможност да правим дълги разходки из уникални смърчови гори, да се насладим на паметници, оставени от майката природа (пещери, проломи и още много други),  да обикаляме и изкачваме трудни планински пътеки, да се катерим по скали, да се разходим из културни маршрути, посещавайки византийски и след византийски манастири и църкви, архиологически обекти, местни музеи, да присъстваме на популярни културни събития, да участваме в местни фетивали или артистични представления.

Околната среда ни позволява да участваме и в селски туризъм, който помага на хората да се запознаят с начина на живот и гостоприемството, предлагани от жителите на района, като следвате всички форми на селскостопанската дейност. И ако искаме да задоволим нашите екологични интереси, можем да се възхитим на редки видове от флората и фауната, които се намират в близост до ройона и представляват богати горски и водни екосистеми.

С цел да се погрижим за потребностите на туристите, на разположение са много туристически съоръжения, намиращи се сред горската или земеделската среда на префектурата, и които са подходящо включени в пейзажа. Хотелите в Драма предлагат своите услуги на адекватни цени, за тези, които предпочитат гостоприемството на града.